Privacy policy

Treinbestuurder.be wenst de privacy van u en van elke bezoeker van deze site of applicatie te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De bezoeker van deze site is ermee vertrouwd dat sommige gegevens over hem, door de loutere verbinding met deze site of app, door treinbestuurder.be gekend zijn of gekend kunnen zijn. Gewoon door deze website als bezoeker te openen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat treinbestuurder.be die gegevens mogen registreren en verwerken.

Treinbestuurder.be heeft eveneens het recht u bepaalde persoonsgegevens te vragen bij uw registratie. Aan de hand van die persoonsgegevens kan treinbestuurder.be gevolg geven aan uw aanvraag en permanent de u geboden service verbeteren. Behoudens expliciete schriftelijke weigering, te richten aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

U kunt op ieder ogenblik kosteloos de door treinbestuurder.be verwerkte persoonsgegevens raadplegen, de nodige correcties laten aanbrengen of vragen dat treinbestuurder.be ze uit hun bestanden wist.

Het staat u bovendien vrij, zo u die mogelijkheid wordt aangeboden, om commentaar, teksten, foto's, tekeningen, modellen, e.d.m., zoals feedback, suggesties, opmerkingen, vragen, e.d.m., met betrekking tot de inhoud van de site of de activiteiten van treinbestuurder.be, naar treinbestuurder.be te sturen per e-mail.

Geuploade content zoals foto's, bestanden, tekstdocument enz... worden bewaard op de server(s) van treinbestuurder.be, deze gevens worden enkel gebruikt binnen de site of applicatie van treinbestuurder.be. Op verzoek van de gebruiker kunnden deze bestanden verwijderd worden indien hij/zij hier zelf niet toe in staat is.

Profielfoto's en de gegevens van de profielfoto's worden gebruikt binnen het profiel van de gebruiker en medegebruikers, de gebruiker kan de foto eenvoudig verwijderen via de website of de applicatie. Indien het voor de gebruiker niet mogelijk is om deze te verwijderen via de gebruikelijk manier kan hij een verzoek indienen per email.

Treinbestuurder.be zal uw e-mailberichten eveneens behandelen met inachtneming van voornoemde wettelijke en andere bepalingen.

Treinbestuurder.be verzoekt u echter hen geen e-mails te sturen waaruit uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakorganisatie blijken, noch waarin persoonsgegevens betreffende uw seksuele leven of gezondheid voorkomen. Doet een bezoeker dit toch, dan zal hij geen enkel verhaal hebben tegen treinbestuurder.be.

Het is de bezoeker verboden om e-mails te versturen die virussen bevatten of op eender welke wijze schade kunnen toebrengen aan deze website. De bezoeker die zich hieraan schuldig maakt, kan gerechtelijk worden vervolgd. Hem kan eveneens de toegang tot de website worden ontzegd.

Treinbestuurder.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data of persoonlijke gegevens.

Projectverantwoordelijke:
Joeri Schepers
0483/40.25.71
info@treinbestuurder.be