Vaak gestelde vragen


Voor ik me inschrijf

Mag ik meerijden met een treinbestuurder?
Strikt genomen mag u NIET plaats nemen in een stuurcabine.
Indien u toch de kans heeft dit te doen, hou dan rekening met volgende vuistregels:
- Hinder de bestuurder niet tijdens het rijden.
- Voer geen gesprekken, stel uw vragen tijdens de stilstand of na de rit.
- Indien de bestuurder vraagt de stuurcabine te verlaten doet u dit onmiddellijk.
- Zet uw GSM uit, op vliegtuigstand of stil.
- Verlaat bij incidenten de stuurcabine.
- Beschik over een geldig vervoersbewijs zodat u steeds als reiziger kan plaatsnemen op de trein.

Vanaf welke leeftijd mag je jezelf inschrijven?
U moet eerst een diploma secundair onderwijs in het bezit hebben (of gelijkgesteld hieraan) en u moet 18 jaar zijn bij aanwerving.
Dit wil dus zeggen dat u dus al mag deelnemen aan de selectie proeven als u in het laatste schooljaar zit met het oog op het halen van een geschikt diploma, bent u geslaagd in de ingangsexamens en daarna ook in het bezit van een geschikt diploma dan kunt u na voorlegging van dit diploma aangeworven worden. U mag zowel met goederen- als met reizigerstreinen rijden vanaf 18 jaar.

Hoe kan ik soliciteren?
Het eenvoudigste kan u zich inschrijven via de jobsite van de NMBS: www.despoorwegenwervenaan.be

Kan ik de treinsimulator app vergelijken met de simulatoren tijdens de opleiding?
Helemaal niet, deze applicatie is kinderspel.
De scores die worden meegegeven hebben totaal geen realistische waarde tegenover de praktijk.

Bezoldiging & voordelen

Hoeveel verdient een aspirant treinbestuurder?
Hij of zij verdient ongeveer 1600€ netto per maand, zonder premies. Afhankelijk van het aantal nacht, zaterdag en zondaguren je werkt zal dit bedrag verhogen.
Als bestuurder is je loon nog meer afhankelijk van premies, materiaalkennis, lijnkennis, gewerkte zaterdagen, zondagen, nachturen,... uiteindelijk zal je loon als beginnend bestuurder rond de 1800€ netto liggen.

Verkeersvoordelen:
Dit is hetzelfde voor treinbestuurder als leerling, je ontvangt dus een vrijkaart voor de Benelux 2de klasse en ticketjes 1ste klasse die je zelf moet invullen en waarmee je een volledige dag kan reizen. Indien je gehuwd bent (of minstens 2 jaar samenwonend) dan krijgen je vrouw en kinderen gratis ticketjes. Na een volledig jaar dienst, heb je ook recht op jaarlijks 4 HST tickets (twee heen & terug reizen) die je kan gebruiken voor Thalys of Eurostar. Je reist dan ook in comfort 1. Voor andere landen heb je ook voordelen, de zogenoemde FIP voordelen.

Rail Facilities:
Rail Facilities is een organisatie binnen de maatschapij, zij proberen voordelen af te sluiten bij bedrijven zodat personeelsleden hier hun voordeel kunnen uit halen.
Ze organiseren ook ieder jaar een family day (bvb de afhuring van een pretpark dat dan enkel toegankelijk is voor spoorwegpersoneel).

Andere voordelen:
Eens je aan de spoorweg werkt heb je nog andere tal van voordelen, zo heb je bvb extra korting bij de apotheker in het station van Brussel-Zuid, korting in de Spar winkel in het station van Antwerpen-Centraal,...

Selectieproeven

Stellen ze bij het gesprek ook vragen over mechanica, elektriciteit en spoorweginfrastructuur?
De jury zal naar je motivatie vragen. Verder ben jij het die het gesprek op de goede baan brengt. Vertel ze waarom jij treinbestuurder wil worden. Verwacht je ook aan klassieke vragen zoals:
- Zie je het zitten van nachten te werken?
- Vindt je het niet moeilijk telkens wisselende uren te hebben?
- Wat als je op zondag moet werken?
- Hoe ga je reageren bij een zelfmoordpoging?
- enz...
Laat je zeker ook niet van de wijs brengen door spoor gerelateerde vragen, zoals: Wat moet je doen als je een hinder in het nevenliggende spoor ziet? Antwoord dan hierop met je gezond verstand, zeg dat je zo snel mogelijk gaat stoppen om het andere treinverkeer tegen te houden, hoe het precies moet en hoe het moet volgens de reglementering daar heb je tijdens je opleiding nog tijd genoeg voor om dat te bestuderen.
Ook een klassieker is dat je baas je iets wilt laten doen wat eigenlijk tegen de regels is, ook al neemt de chef de verantwoordelijkheid op zich, doe hier dan niet aan mee. Hou goed voor ogen dat jij als eerste man op je trein zit eender wat er misloopt jij zal er als eerste mee te maken hebben en er dan ook (mee) voor opdraaien.
Verder zijn vragen over elektriciteit en mechanica mogelijk en zeker indien je een technische richting hebt gevolgd. Maar wees hier niet bang voor, de vragen zullen niet van al te moeilijke aard zijn.
De basis van de seininrichting als ook het leerplan voor de opleiding die je zal volgen staan op deze website, neem zeker een kijkje zodat je toch al een idee hebt waar je aan begint. Het kan je tijdens het gesprek alleen maar ten goede komen als de juryleden horen dat je al wat achtergrond informatie hebt opgezocht.

Achtervolgen de uitslagen van de ingangsexamens je tijdens de opleiding?
Neen, vanaf je door de ingangsexamens bent mag je beginnen met een propere lei.

Doet de rangschikking van kandidaten er iets toe?
Ja, hoe hoger je gerangschikt des te eerder je voor de volgende proef uitgenodigd zal worden en des te groter je kans op slagen op het einde van de rit tijdens de ingangsexamens.
Indien er een teveel aan kandidaten zijn zullen ook de personen met hoogste scores eerst aangeworven worden.
Maar zoals in vorige vraag beschreven zal eens de opleiding start deze rangschikking je niet meer achtervolgen.

Tijdens de opleiding

Waar gaat de theorie en praktijk door?
De theorie gaat door in één van de opleidingscentra, er zijn er (voor de vlaamstalige kandidaten) in: Brugge, Kortrijk, Gent, Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Noord, Leuven, Hasselt,... men probeert rekening te houden met je woonplaats.
De plaats waar je praktijk zal krijgen (met een monitor mee de baan op) hoeft niet hetzelfde te zijn als waar je theorie doorgaat. Je praktijk zal in de meeste gevallen doorgaan in de depot waar je na de opleiding zal geplaatst worden.

Wat zijn de uren tijdens de praktijk en theorie?
Tijdens de praktijk volg je de uren van je monitor, je krijgt dus alle mogelijke uren die je later als treinbestuurder ook te verduren zal krijgen.
Tijdens de theorielessen zijn de lesuren van 8u tot 16u.

Krijg je in de opleiding een cursus mechanica en elektriciteit?
Tijdens fase 0 zal je een basis krijgen van mechanica en elektriciteit, zie bij 'opleidingsschema' voor meer informatie.

Kan ik verlof nemen tijdens de opleiding?
Verlof is enkel toegestaan tijdens de praktijkdagen. Tijdens de theorielessen kan je geen verlof krijgen, tenzij om zeer dringende redenen kan hier een uitzondering op gemaakt worden.
Aan het begin van je opleiding ontvang je een lessenrooster, daarop kan je zien wanneer je praktijk en theorie hebt ook zijn er standaard een aantal verlofperiodes voorzien, een voorbeeld van een lessenrooster kan je downloaden bij 'opleidingsschema'.

Na de opleiding

Wanneer krijg ik een overplaatsing?
Nadat je geslaagd bent vul je een overplaatsingsformulier in, je kan hier meerdere depots naar keuze invullen en rangschikken naar keuze, vanaf dan zal je geduld moeten hebben. Wanneer je effectieve overplaatsing doorgaat hangt van 3 hoofdzakelijke factoren af:
- Is er plaats in de depot dat je aangevraagd hebt.
- Is er personeel genoeg in de depot waar jij tewerk gesteld bent zodat ze je kunnen missen.
- Ancienniteit, indien er meerdere mensen zijn die jouw voorkeur hebben gevraagd zullen mensen met meer ancienniteit je voorgaan.

Hoeveel verlof heb ik?
Eerst en vooral heb je recht op de officiële zaterdagen en zondagen, deze kan je niet zelf kiezen en worden gegeven door de persoon die jouw diensttabel opmaakt.
Je hebt recht op 22 vrij te kiezen verlofdagen per jaar, heb je er over op het einde van het jaar dan neem je deze mee naar het volgende jaar.
Per jaar heb je ook nog recht op 13 bijkomende kredietdagen die ook vrij te kiezen zijn.