Algemene voorwaarden

Beste leden, bezoeker van treinbestuurder.be via de app of website,

De beheerder van de app/website (www.treinbestuurder.be) zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door in te stemmen met de voorwaarden [tijdens het aanmelden als nieuw lid] erken je dat alle berichten op dit forum de mening en het gezichtspunt van jou als gebruiker zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster (behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

Voorwaarden en aanwijzingen
Bij het aanmelden heb je al aangegeven dat je geen kwetsende, aanstootgevende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, pornografische berichten plaatst. Verder dien je je te houden aan de van toepassing zijnde onderstaande regels.
Als je je niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van het beheer niet volgt, krijg je een waarschuwing maar ook kan je meteen en permanent verbannen worden en zal eventueel je service provider op de hoogte worden gesteld van je gedrag afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.

Privacy
Het IP-adres van je computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op jouw systeem. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt. Door deze voorwaarden te accepteren stemde je ermee in dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder jouw toestemming. Het beheer van de site is niet aansprakelijk voor hackpogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie.
Het e-mailadres dat je opgeeft wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van je account en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als je je wachtwoord vergeet. Indien je meldingen in je profiel inschakelt dan zullen die ook naar het opgegeven emailadres worden verzonden.
Personeelsnummer en geboortedatum worden gebruikt om te verifiëren dat u bij aanvraag van een account wel degelijk bij HR-rail werkt, bij het opgeven van foutieve gegevens zal uw account geweigerd worden.
Gegevens kunnen gedeeld worden met leidinggevende van HR-Rail, NMBS en/of Infrabel op hun verzoek en enkel als hiervoor een grondige reden is.

Huisregels
We willen graag je mening horen en discussies zijn er om gevoerd te worden. Toch zijn er bepaalde regels waaraan een gebruiker zich te houden heeft, dit alles ter beoordeling van het beheer:

  • Kwetsende, obscene, bedreigende, pornografische en discriminerende opmerkingen zijn verboden.
  • Offtopic posten (berichten die niets met het onderwerp te maken hebben) en spammen is niet toegestaan.
  • Links naar illegale zaken en sluikreclames zijn verboden.
  • Speel niet in op personen maar op onderwerpen.
  • Het openbaar maken van andermans PB’s of chatlogs zonder diens toestemming is verboden.
  • Geen aanstootgevende en/of shockerende opmerkingen, teksten of afbeeldingen plaatsen.

Verwijderen, verplaatsen, splitsen, plaatsen, etc.
Reacties en berichten die in strijd zijn met de regels, zullen door de beheerder direct worden verwijderd. Wanneer dit gebeurt, zal er een waarschuwing gestuurd worden naar de plaatser van het desbetreffende bericht.
Het beheer van de site/app heeft ten alle tijden het recht alle berichten en onderwerpen te verwijderen, bewerken, verplaatsen, samen te voegen.
Geschreven berichten blijven in principe staan. Desgewenst kunnen deze geanomiseerd, verwijderd of aangepast worden op verzoek van de schrijver ervan. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij de beheerder.
Het verwijderen postings is alleen ter bepaling van de beheerder. Leden kunnen een met redenen omkleed verzoek indienen tot verwijdering van postings. Het beheer behoudt zich ten alle tijden het recht toe, deze verzoeken te weigeren in het belang (van de leesbaarheid) van de website/app.

Auteursrecht
Wanneer je een bericht overneemt van een andere website of andere bron (zoals een vakblad of tijdschrift), is het noodzakelijk en van belang dat je daarbij de bron vermeldt. De plaatser van het desbetreffende bericht dient zelf deze bronvermelding in orde te maken.

Gebruikers
Je mag maar één account aanmaken. Het gebruik van twee of meer accounts wordt dus in principe niet toegestaan.
Accounts van personeelsleden zijn strikt persoonlijk, je persoonlijke login gegevens mogen dus niet met anderen gedeeld worden.
Het delen van je persoonlijke login kan de onmiddellijke uitsluiting van de app/website tot gevolg hebben.

Persoonlijke Berichten
Op het de app/website hebben we de mogelijkheid om onderling Persoonlijk Berichten (PB) te versturen, die voor andere mensen niet te lezen zijn, behalve dan de persoon die je de PB stuurt.
Wees zorgvuldig met het versturen van een PB, ga andere leden niet zomaar ongewenste of ongepaste berichten sturen (ook geen spam/reclame dus).
Persoonlijke issues worden geacht buiten de app/website opgelost te worden en niet via PB’s.
Verder dragen wij geen zorg voor dingen die via PB besproken of verstuurd worden, omdat wij geen controle op het PB verkeer hebben.
De inhoud van een PB mag ook niet zonder toestemming van de betrokkene openbaar gemaakt worden, dit is niet netjes ten opzichte van de persoon die hem verzonden heeft en schendt de privacy.
Mocht je problemen ondervinden door misbruik van de PB functie, kun je hier de beheerder over inlichten.

Beschikbare gegevens
Wij vestigen er uw aandacht op dat alle info in geen geval en op geen enkele manier het beheer, aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site/app worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan.
Bepaalde gegevens kunnen gevoelige informatie bevatten die enkel bedoeld zijn voor intern gebruik onder personeelsleden, het is dan ook ten strengste verboden deze informatie publiek te delen via sociale media, mondeling, tekstueel, screenshots of andere mogelijke kanalen waardoor deze informatie publiek zou kunnen worden.
Wij verbieden elke bezoeker van deze site/app de teksten, tekeningen, foto's, modellen, grafieken, logo's, handelsbenamingen, en andere bestanddelen die op deze site/app voorkomen, te gebruiken, te reproduceren, te displayen, te vertonen, te verwijderen, enz., ook gedeeltelijk of in herwerkte vorm, en ongeacht of dit elektronisch, mechanisch dan wel op welke andere wijze ook gebeurt, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer.

In-app aankopen
Voor zover er een Treinbestuurder app beschikbaar is, worden in-app aankopen gedaan in de iOS/Android app verwerkt door de Apple iTunes App Store/Google Play Store en volgen de Apple iTunes App Store/Google Play Store regels. Betalingen worden in rekening gebracht tegen de iTunes/Google account van de klant. Bezwaren met betrekking tot betalingen dienen aan de Apple iTunes App Store/Google Play Store te worden gericht.