Nieuws


Infrabel kiest voor groene, koolstofarme rails

België
Dinsdag, 23 mei '23 via Railtech
Klimaat

Infrastructuur
207
Webmaster

De staalfabrikant Saarstahl Rail zal de komende 4 jaar tot 2.800 kilometer aan ‘groene’ spoorstaven leveren aan Infrabel. Dat is goed voor ongeveer 224.000 ton minder CO2-uitstoot, wat overeenkomt met de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 9.000 gemiddelde huishoudens. Dit is het resultaat van een overheidsopdracht ter waarde van 200 miljoen euro die Infrabel aan de onderneming Saarstahl Rail en haar Franse productie-eenheden heeft gegund.

De eerste kilometers van deze spoorstaven van de “nieuwe generatie” spoorstaven worden tegen de zomer op het Belgische spoorwegnet gelegd. Door het groene productieproces wordt de koolstofafdruk van de sporen met 70 procent verminderd. De innovatie ligt in het fabricageproces, waarvoor geen cokes nodig zijn (een brandstof die wordt verkregen door steenkool tot een zeer hoge temperatuur te verhitten). De spoorstaven worden geproduceerd in elektrische ovens in plaats van hoogovens op basis van steenkool en er wordt gebruik gemaakt van gerecycleerde grondstoffen. De grondstof is namelijk schroot, een gerecycleerd materiaal. De robuustheid blijft volgens Infrabel gegarandeerd, tegen een competitieve prijs.

De groene spoorstaven hebben dezelfde kenmerken qua uiterlijk, gewicht, robuustheid als de spoorstaven die vandaag op het Belgische spoornet liggen. Ze worden ook in korte stukken via internationale spoorkonvooien naar Schaarbeek vervoerd. In de werkplaats van Infrabel worden ze met behulp van uiterst precieze lastechnieken geassembleerd tot spoorstaven van 300 meter lang, klaar om in de sporen te worden gelegd.

Overheidsopdracht

Om het gebruik van grondstoffen te beperken en de uitstoot van broeikasgassen in zijn aankoopketen te verminderen, hanteert Infrabel al – in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de overheidsopdrachten – milieu- en sociale criteria in bepaalde aankoopdossiers. Deze overheidsopdracht, die eind 2022 van start ging, bevatte (nog) geen milieucriteria, maar de offerte van Saarstahl Rail bleek de voordeligste te zijn, en bevatte meteen ook deze innovatieve soort groene spoorstaven.

Hogesnelheidstreinen

Elk jaar worden er op het Belgische spoorwegnet tussen de 450 en 500 kilometer aan spoorstaven gelegd. Om de beste prijzen en de continuïteit van de bevoorrading te garanderen, doet Infrabel een beroep op verschillende leveranciers. In totaal werden er in 2022 vanuit Hayange 262.000 ton spoorstaven geleverd, waarvan 227.000 ton groene spoorstaven, wat in totaal 415.000 ton minder CO2-uitstoot oplevert.  De groene spoorstaven worden gebruikt op het volledige spoornet, dus ook op hogesnelheidslijnen, sporen die zwaar worden belast en sporen bestemd voor het openbaar vervoer.

Circulaire economie

Saarstahl Rail draagt zijn steentje bij aan de circulaire economie door oude spoorstaven te hergebruiken en te recycleren tot nieuwe producten voor zijn klanten. De elektrische staalfabriek Saarstahl Ascoval recycleert schroot afkomstig van de staalfabriek Saarstahl Rail in Hayange en van sporen, smelt het om in haar elektrische vlamboogoven en maakt er hoogwaardig staal van dat in de vorm van blooms of staalblokken geleverd wordt aan de fabriek in Hayange.

Volgens Karl-Ulrich Köhler, voorzitter van de raad van bestuur van SHS-Stahl-Holding-Saar en voorzitter van het directiecomité van Saarstahl, zet Saarstahl Rail als fabrikant van spoorinfrastructuuronderdelen in op duurzaamheid en superieure kwaliteit. “Voor onze klanten die sterk begaan zijn met het milieu, hebben we dan ook een uniek product in Europa ontwikkeld, namelijk groene spoorstaven gemaakt van CO2-arm staal”.

Reacties