Nieuws


Dit zijn de aanvullende energiemaatregelen die Infrabel heeft aangekondigd

België
Maandag, 19 september '22 via Railtech
Klimaat

Financieel
531
Webmaster

Naast maatregelen om zijn energieverbruik te verminderen, heeft Infrabel in zijn gebouwen en installaties een energiebesparingsbeleid ingevoerd. Deze maatregelen komen dus bovenop de bestaande initiatieven ten voordele van het milieu.

Sinds de oprichting heeft Infrabel in de dagelijkse werking steeds oog voor de ecologische voetafdruk en de verwachtingen van de vele stakeholders om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Reeds lang voor deze energiecrisis deed het management er alles aan om een kwaliteitsvolle infrastructuur te garanderen met een zo laag mogelijke milieu-impact!

Bijna bijna een kwart van alle broeikasgasemissies

Een actieplan dat al jaren van kracht isIn 2019 was de transportsector verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle broeikasgasemissies (BKG) in België. Met zijn lage CO2-uitstoot speelt het spoorvervoer een belangrijke rol om te bouwen aan een duurzamere mobiliteit.

Bijkomende maatregelen

Om het engagement concreet te maken, heeft Infrabel dan ook de voorbije jaren een aantal energiebesparende maatregelen genomen:

Het bedrijf concentreert de activiteiten in minder gebouwen, op de eerste plaats wat de seinhuizen betreft. Daarnaast werden oude gebouwen vervangen door nieuwe, energie-efficiënte gebouwen (zoals het gebouw “Entre Rail et Sambre” in Charleroi).

Er kwamen ook zonnepanelen op de eigen gebouwen.

Er werd geïnvesteerd in zonnepanelen- en windmolens die op het tractienet zijn aangesloten; bijvoorbeeld de Peerdsbos-tunnel in 2011 of het windmolenpark Greensky in 2017.

De installaties die sinds vele jaren de binnentemperatuur regelen, werden optimaal afgesteld.

Gebouwen en infrastructuur

Om de kosten te drukken, gaat de verwarming in de kantoren en werkplaatsen een graadje lager. Ook de verlichting in de gebouwen wordt optimaal afgeregeld.  Verder wordt gevraagd aan de collega’s om verwarming en verlichting niet buitensporig te gebruiken en toestellen niet in stand-by te laten staan wanneer ze niet worden gebruikt.

Voor de wisselverwarming werkt Infrabel sinds begin september met een nieuw systeem dat automatisch in werking treedt en het energieverbruik met 20 tot 30% helpt verminderen. Dit ingenieuze systeem werd in 2022 geïnstalleerd en versneld uitgerold om het energieverbruik voor deze specifieke post zo snel mogelijk te verminderen.

In de spoorbundels zal er op specifieke plaatsen minder verlichting zijn, door deze te dimmen of waar mogelijk helemaal uit te schakelen. Uiteraard blijft veiligheid de belangrijkste prioriteit.

Infrabel werkt nog andere acties uit om de impact van de stijgende energiekosten te beperken.

Reacties