Nieuws


Infrabel zet IJzeren Rijn weer op het spoor door aanleg van een tweede spoorlijn tussen Balen en Neerpelt

België
Zaterdag, 18 juni '22 via Railtech
IJzeren Rijn

Infrastructuur
234
Webmaster

Het Belang van Limburg wist vanmorgen te melden dat er een tweede spoorbaan wordt aangelegd tussen Balen en Neerpelt. Het belang van die tweede baan kan moeilijk onderschat worden.

De verbinding naar Antwerpen en Brussel wordt dankzij die tweede lijn een stuk beter omdat er meer treinen kunnen rijden. Daarnaast kan Lijn 19 een rol spelen in het grensoverschrijdend transport en – last but not least – in de reactivering van IJzeren Rijn.

Een en ander vergt de nodige tijd, want de werken aan de nieuwe baan zijn gepland van 2024 tot 2026. De totale kostprijs van het project wordt gewaardeerd op 50 miljoen euro.

Limburg wordt niet langer stiefmoederlijk behandeld

Met de aanleg van de nieuwe baan komt een einde aan de stiefmoederlijke behandeling van de provincie Limburg. In het laatste kwart van vorige eeuw zag Limburg verschillende lijnen geschrapt worden.

De plannen voor de verdubbeling van lijn 19 Mol-Hamont liggen al langer op tafel, maar krijgen nu dus concreet vorm. Limburg hoopt nu dat ook de verdubbeling van lijn 15 tussen Balen en Zonhoven prioriteit zal krijgen, maar voorlopig is daar nog geen sprake van.

Perrons worden aangepast

De werkzaamheden zullen in totaal bijna drie jaar vergen, meer bepaald van januari 2024 tot december 2026. In Lommel en Overpelt zijn werken gepland om de perrons geschikt te maken voor elektrische treinen. Tegen de achtergrond van die elektrische treinen is ook een heraanleg van het station van Hamont gepland. De nieuwe spoorlijn wordt parallel met de bestaande aangelegd.

In 2018 werd begonnen met de elektrificatie van lijn 19, maar wegens uitstel bij de levering van de nieuwe M7 rijtuigen is er niet voldoende elektrisch materieel beschikbaar om deze lijn volledig elektrisch te exploiteren, zo schrijft Het Belang van Limburg. Voor sommige diensten wordt nog beroep gedaan op dieseltreinen. De investering in lijn 19 past uiteraard in de inspanningen richting meer duurzaamheid.

Het idee van de IJzeren Rijn

Wat moet onder de IJzeren Rijn worden verstaan? De verbinding tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied wordt als een sterke stimulans voor de economie beschouwd. De modal shift (lees: vrachtwagens van de weg halen) is goed voor zowel het milieu als de mobiliteit.

Lijn 19 is een onderdeel van de historische IJzeren Rijn, meer bepaald de lijn voor goederenvervoer per spoor tussen Antwerpen en Mönchengladbach. Voor de Antwerpse haven is een tweede spoortoegang van levensbelang. Verwacht mag worden dat het idee van de IJzeren Rijn in de komende jaren verder uitgewerkt zal worden.

Reacties