Nieuws


Spoorpersoneel België staakt tegen wetsvoorstel

België
Zaterdag, 10 februari '18 via Spoor Pro

Staking
880
Webmaster

Het overheidspersoneel in België gaat staken op 27 februari. Ook het spoorpersoneel doet mee, daarom worden treinreizigers opgeroepen om rekening te houden met eventuele overlast. Het personeel staakt tegen een wetsvoorstel van de regering die het pensioen van ambtenaren met zware beroepen zouden aantasten.

In het nieuwe wetsvoorstel staan criteria die bepalen wat een zwaar beroep is. Personeel dat een zwaar beroep uitoefent, zou vervolgens aanspraak kunnen maken op een hoger pensioen of eerder met pensioen kunnen gaan. De plannen worden nog niet doorgevoerd, maar de staking zou ‘onverteerbare zaken’ van tafel moeten vegen.

Volgens de socialistische vakbond ACOD zou dankzij het wetsvoorstel vrouwelijke werknemers worden gediscrimineerd en zou bij onveranderd werk een beroep niet meer als zwaar kunnen worden erkend. Daardoor zouden deze ambtenaren geen recht meer hebben op de pensioensregelingen. Daarom zou de regering zou alleen maar willen bezuinigen en ‘haar eigen personeel aanvallen’, volgens ACOD, die de staking organiseert. De wijzigingen kunnen het spoorpersoneel mogelijk raken. Zo valt de functie machinist nu onder zware beroepen, maar mogelijk verandert dit.

Niet verrassend

De bond wil dat er een ‘duidelijke en objectieve’ methode wordt ontwikkeld om te bepalen wanneer een beroep zwaar is. Dat mag niet ten koste gaan van ambtenaren en hun pensioen. De christelijke overheidsvakbond ACV sluit zich vooralsnog niet aan. Volgens hen is het onnodig en voorbarig om hierover een staking uit te roepen, omdat de regering nog geen concrete voorstellen heeft gedaan. “Wie moet dan waartegen staken?” aldus ACV.

De staking is niet verrassend, ACOD waarschuwde eerder al dat er een staking zou komen als de overheid de plannen niet zou intrekken.

Reacties