N-VA: “Schaf HR Rail af, hou enkel NMBS en Infrabel over”

N-VA wil dat HR Rail, de juridische werkgever van al het spoorpersoneel, opgaat in de NMBS. De Belgische spoorwegen bestaan nu uit drie entiteiten, waaronder ook nog Infrabel. Kamerlid Tomas Roggeman doet het voorstel naar aanleiding van cijfers over het aantal vrijgestelde vakbondsleden bij de spoorwegen, die hij heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

Daaruit blijkt dat 64 werknemers van de spoorwegen voltijds zijn afgevaardigd bij de vakbonden. Samen vertegenwoordigen zij een loonkost van 4,84 miljoen euro. Daarnaast zijn nog eens 520 mandaten verdeeld onder de zes vakbonden bij regionale commissies en comités voor preventie en bescherming op het werk. “In totaal gaat het om 85 overlegorganen”, zegt Roggeman. “Hoeveel uren die deeltijdsen presteren voor de spoorwegen en hoeveel tijd ze bezig zijn met hun mandaat weten we zelfs niet.”

Volgens Roggeman moet dat overleg ook kunnen in minder organen en met minder afgevaardigden. “Eén oplossing is de opdoeking van HR Rail en enkel nog NMBS en Infrabel laten verder bestaan”, zegt hij. “Dat is al één bedrijf minder waarbinnen dat overleg moet gebeuren.” De socialistische vakbond ACOD ziet geen graten in de huidige manier van werken, gezien de 30.000 personeelsleden die de spoorwegen telt.

woensdag, 09 oktober 2019
http://www.treinbestuurder.be/nieuws/read.php?id=8195