Sociale onrust bij het spoor

De socialistische spoorbond is uit de onderhandelingen gestapt voor een protocol van sociaal akkoord. Dat zegt Pierre Lejeune, de nationaal voorzitter van CGSP Cheminots. De directie zou onder meer 26 december willen schrappen als feestdag.

Na enkele dagen onderhandelingen kon geen akkoord gesloten worden dat zou leiden tot een protocolakkoord. Het personeel heeft wensen rond het werk zelf, welzijn op het werk en koopkracht, maar de spoorwegen zetten daar een “disproportionele stijging van de productiviteit” tegenover. De spoorbond wil nu eerst de basis informeren, na de zomervakantie zal een “snedig antwoord” uitgewerkt worden.

De directie wil dat het nieuwe sociaal akkoord budgetneutraal is, verduidelijkt Lejeune. “Dit komt erop neer dat dat de spoorlui zelf een verhoging van de koopkracht moeten financieren via een verhoging van de productiviteit.” 

26 december geen feestdag meer?
Volgens CGSP Cheminots zou de directie bijvoorbeeld 26 december willen schrappen als feestdag en de 36-urige werkweek willen afschaffen. Dat laatste zou in de praktijk betekenen dat de spoorlui dertien zogenaamde kredietdagen verliezen. Lejeune hekelt ook dat de eenheid van het statuut van de werknemers van NMBS en Infrabel in gevaar zou komen, omdat de directie niet kan garanderen dat de maatregelen voor alle werknemers zouden gelden.

De vakbond besliste daarom niet langer te onderhandelen over de “onaanvaardbare” pistes. Een nieuwe bijeenkomst van het sturingscomité is begin september gepland en Lejeune zal er aanwezig zijn.

Gematigdere taal
Bij andere vakbondslui is de taal evenwel gematigder. “We zitten in de onderhandelingen voor een protocol van sociaal akkoord. Die besprekingen zijn nog aan de gang”, zegt Ludo Sempels als voorzitter van de Vlaamse ACOD Spoor. Hij geeft geen verdere commentaar omdat de achterban nu ingelicht wordt en er nog besprekingen zijn.

“Er is een eerste ronde van sociaal overleg geweest”, vult Luc Piens als algemeen sectorverantwoordelijke van de christelijke spoorbond ACV-Transcom, aan. “We hebben een aantal opmerkingen gemaakt. De maatschappij is bereid de opmerkingen te bekijken en alternatieven te zoeken.” Ook Piens wil verder niets kwijt over de inhoud van de onderhandelingen.

vrijdag, 05 juli 2019
http://www.treinbestuurder.be/nieuws/read.php?id=7986